Make your own free website on Tripod.com

PERUNDANGAN

    Kitab Dharma Sastra dianggap kitab undang-undang Hindu paling tua dalam tamadun ini. Segala kesalahan yang dilakukan akan dikenakan tindakan atau denda dan ini bergantung pada keseriusan kesalahan tersebut. Selain raja, golongan Brahmin menjadi golongan yang dominan dalam bidang atau urusan undang-undang ini kerana golongan Brahmin mahir tentng hukum-hukum terutama yang berkaitan dengan keagamaan.

    Segala titah perintah maharaja diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan supaya undang-undang itu dapat dibaca oleh rakyat. Tuang itu dikenali sebagai Tiang Asoka kerana itu didirikan pada zaman pemerintahan Raja Asoka.Beliau senantiasa berpegang pada konsep kesejahteraan rakyat dan itulah yang menjadikan pemerintahannya adil.

PENINGKATAN EKONOMI     PENDIDIKAN    

 AGAMA  HINDU      PERLUASAN KUASA